สำหรับมาตรการสำคัญ เช่น การป้องกันการแพร่กระจาย

2022/01/26 บล็อก
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ปีที่ 4 แห่งเรวะ

สำหรับมาตรการสำคัญ เช่น การป้องกันการแพร่กระจาย

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ปีที่ 4 แห่งเรวะ

ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปีที่ 4 แห่งเรวะ

โดยจะเปิดให้บริการจนถึงเวลา 20.00 น.

คำสั่งสุดท้าย 19:00 น.

เราไม่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอขอบคุณ.